Tự động phát trên Youtube

Khagnguyen98
1 contribution
Membre depuis le 10/09/2020
Envoyé le 15/09/2020 à 06:21


Bonjour,

Xin chào,

Tôi gặp sự cố với tính năng tự động phát của Youtube trên tất cả danh sách phát. Thật vậy, gần đây tôi không thể đọc danh sách phát nữa vì ở cuối video thứ hai, nó dừng lại. Hãy để tôi giải thích, trên tất cả, nó hoạt động tốt, mọi thứ hoạt động chính xác và không gặp trục trặc. Vì tôi đã thay đổi tài khoản Youtube của mình (vì nhiều lý do khác nhau) nên tôi không thể đọc bất kỳ danh sách phát nào. Ở cuối video đầu tiên, nó xuất hiện...... và ở phần thứ hai, nút tự động phát bị "tắt". Kết quả là tôi không thể đọc toàn bộ danh sách phát. Bằng cách ngắt kết nối khỏi tài khoản của tôi cùng một vấn đề và không tìm thấy giải pháp nào trên internet. Hy vọng đây là một vấn đề nhỏ (ví dụ: sử dụng youtube tự làm ...) và tôi muốn điều đó

Répondre à ce message

« Retour sur la liste des messages de ce forum